Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Skuteczność leczenia kanałowego jest wysoka. To procedura sprawdzona i bezpieczna (pod warunkiem przestrzegania odpowiedniej dokładności i czystości procedur). To również postępowanie tańsze i mniej inwazyjne niż usunięcie uszkodzonego zęba i zastąpienie go mostem protetycznym, bądź wykonanie implantu. W trudnych sytuacjach skuteczność leczenia kanałowego wspiera chirurgia stomatologiczna.

Prawdą jest fakt, że leczenie kanałowe zęba to procedura czasochłonna (leczenie endodontyczne zęba trzonowego trwa przeciętnie 90 minut), wymagająca ponadprzeciętnych umiejętności operatora oraz bogatego i kosztownego instrumentarium. Leczenie kanałowe to dobra inwestycja w swoje zdrowie. W naszym gabinecie wykorzystujemy mikroskop zabiegowy dla dokładniejszego wglądu w kanały zęba, a co za tym idzie ich idealnego opracowania i wypełnienia.

Przebieg leczenia kanałowego:

1. Na rysunku obok widoczny jest ząb trzonowy, w którym doszło do obumarcia miazgi w wyniku jej zakażenia przez ubytek próchniczy, a następnie do przewlekłego zapalenia okolicy okołowierzchołkowej. Aby taki ząb mógł służyć do końca życia należy dokładnie oczyścić, poszerzyć i odkazić kanały korzeniowe, szczelne je wypełnić by nie doszło do powtórnego zakażenia, a na koniec trwale odbudować zniszczoną koronę zęba. Na tym etapie oceniamy uszkodzenia tkanek ( konieczne zdj. RTG ). Na tym etapie zostaniecie Państwo poinformowani o statystycznej prognozie powodzenia leczenia i musicie wyrazić na nie zgodę.

2. Dokładnie oczyszczamy ubytek próchniczy odsłaniając ujścia kanałów korzeniowych. Od tego momentu paca odbywa często się pod mikroskopem. W zębach takich ujść jest od jednego do trzech, ale czasami jest ich nawet do sześciu. W kanałach umieszczamy na oznaczoną głębokość pilniczki kanałowe i wykonujemy pomiar długości kanału korzeniowego urządzeniem Raypex. Kanały oczyszczamy i poszerzamy za pomocą narzędzi ze specjalnego stopu tytanowo-niklowego przy użyciu specjalnego mikrosilnika do opracowywania kanałów korzeniowych i dezynfekujmy na ściśle określonej długości ( do tzw. otworu fizjologicznego ).

3. Po gruntownym oczyszczeniu i odkażeniu kanały korzeniowe są szczelnie wypełniane najlepiej za pomocą płynnej gutaperki.Używamy niedawno wprowadzonej na rynek płynnej gutaperki na zimno GUTTA FLOW. Po wypełnieniu jest kontrolne zdjęcie RTG. Przez pewien czas po zabiegu ząb może być nieco bolesny. Nie jest to jednak regułą, a jeśli ból wystąpi daje się łatwo opanować za pomocą powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych.

4. Ostatnim etapem jest trwała odbudowa zęba. Najczęściej konieczna jest odbudowa całkowita za pomocą sztyftów umieszczanych w kanale korzeniowym i korony protetycznej,wkładu (inlay) lub nakładu (onlay).

Pomimo zastosowania zaawansowanych technik leczenie endodontyczne zęba jest leczeniem biologicznym i należy zdawać sobie sprawę z powikłań mogących wstąpić w czasie lub po leczeniu kanałowym.

• W sytuacji, gdy korona zęba jest bardzo zniszczona może okazać się konieczna tymczasowa odbudowa korony przed rozpoczęciem leczenia kanałowego, co związane jest z dodatkowymi kosztami.
• Istnieje ryzyko nie opracowania kanału w całości na skutek jego zwapnienia lub wcześniejszego nieprawidłowego leczenia.
• Istnieje niebezpieczeństwo perforacji (przedziurawienia) ściany kanału, czego następstwem może być konieczność usunięcia zęba.
• Istnieje ryzyko złamania narzędzia, co uniemożliwia niekiedy prawidłowe opracowanie kanału.
• W trakcie leczenia kanałowego mogą wystąpić dolegliwości bólowe, obrzęk, a nawet ropień, może okazać się konieczna interwencja chirurgiczna i/lub antybiotykoterapia.
• Istnieje ryzyko przepchnięcia pewnej ilości materiału wypełniającego kanał poza jego wierzchołek, co może być przyczyną dolegliwości bólowych.
• W trakcie leczenia kanałowego korona zęba może ulec złamaniu, czego konsekwencją będzie leczenie protetyczne zęba (tj. wkład koronowo-korzeniowy i korona protetyczna) lub chirurgiczne (tj. usunięcie zęba, jeśli szpara złamania przebiega w sposób uniemożliwiający leczenie protetyczne).
• Terapia endodontyczna jest w dużym stopniu skuteczna, nie można jednak zagwarantować powodzenia, gdyż jest to zabieg biologiczny.
• W przypadku leczenia zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi istnieje ryzyko, że mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia zmiany te nie ulegną wygojeniu; postępowanie w takich przypadkach polega na usunięciu wierzchołka korzenia wraz ze zmianami, usunięciu całego korzenia lub połowy zęba (dotyczy zębów wielokorzeniowych).
• Warunkiem powodzenia leczenia kanałowego jest – oprócz szczelnego wypełnienia kanału – także szczelne wypełnienie ubytku, a jeśli nie jest to możliwe ze względu na duże zniszczenie zęba – wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej.
• Po zakończeniu leczenia ząb musi być kontrolowany radiologicznie: pierwsze zdjęcie po 6 miesiącach, następne co 12 miesięcy przez 4 lata.


Skorzystaj z naszych usług