Blog Stomatolog Białystok

Numeracja zębów w jamie ustnej (system Viohla)

Numeracja zębów w jamie ustnej (system Viohla)

Numeracja zębów w jamie ustnej opracowana została w celu ujednolicenia ich nazewnictwa, a tym samym ułatwienia komunikacji zawodowej wśród osób zajmujących się leczeniem zębów, które posługują się różnymi językami. Przez lata rozwijały się różne systemy, ale jednym z najpopularniejszych jest zdecydowanie system Viohla. Dowiedz się więcej na temat numeracji zębów i poznaj odpowiedź na pytanie, dlaczego jest nam potrzebna. Zapraszamy do lektury!

Spis treści (kliknij aby szybko przejść):

 1. Numeracja zębów – dlaczego jest nam potrzebna?
 2. Zęby – numeracja i ilość – system Viohla
 3. Podsumowanie, czyli ile zębów ma dorosły człowiek?

Numeracja zębów – dlaczego jest nam potrzebna?

Każdy system numeracji zębów stanowi zbiór zasad opisujących schemat, według którego poszczególnym zębom w każdym łuku przyporządkowane jest unikalne oznaczenie literowe lub liczbowe. Ułatwia to zapis oraz prowadzenie historii choroby pacjenta, chociażby w przypadku ekstrakcji zęba. Co więcej, dzięki temu komunikacja pomiędzy specjalistami z zakresu stomatologii z niemal całego świata jest zdecydowanie uproszczona, co okazuje się bardzo cenne na przykład podczas oznaczania chorych zębów na pantomogramie.

W stomatologii występuje kilka różnych systemów numeracji zębów u człowieka. Zalicza się do nich:

 • system wizualny (Zsigmondy’ego czy Haderupa),
 • system opisowy (łaciński),
 • system cyfrowy (Viohla).

Zęby – numeracja i ilość – system Viohla

Najpopularniejszym systemem numeracji uzębienia w jamie ustnej jest system Viohla, nazywany również systemem międzynarodowym, dwuwskaźnikowym, FDI oraz TDS (ang. two-digit system). To system cyfrowy, który w 1970 r. został oficjalnie przyjęty przez Komisję FDI (fr. Fédération Dentaire Internationale) jako norma ISO-3950. Jest on zalecany przez WHO ze względu na łatwość posługiwania się nim w mowie i piśmie oraz w gromadzeniu, a także opracowywaniu danych. Jest powszechnie używany na świecie (poza USA) podczas konsultacji stomatologicznych.

Według tego systemu jamę ustną dzieli się na cztery ćwiartki, każdej ćwiartce nadaje się numer. I tak dla zębów stałych przyporządkowane są cyfry od 1 do 4, a dla mlecznych od 5 do 8.

Zęby stałe:

 • 1 – ćwiartka prawa w szczęce
 • 2 – ćwiartka lewa w szczęce
 • 3 – ćwiartka lewa w żuchwie
 • 4 – ćwiartka prawa w żuchwie

Zęby mleczne:

 • 5 – ćwiartka prawa w szczęce
 • 6 – ćwiartka lewa w szczęce
 • 7 – ćwiartka lewa w żuchwie
 • 8 – ćwiartka prawa w żuchwie

Po oznaczeniu ćwiartki dodaje się do niej numer zęba. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład drugi trzonowiec stały górny lewy to w systemie Viohla ząb 27. Oznaczenia tego nie czyta się jednak jako liczbę dwucyfrową, czyli „dwadzieścia siedem”, ale jako dwie oddzielne cyfry, czyli „dwa-siedem”.

Podsumowanie, czyli ile zębów ma dorosły człowiek?

Dorosły człowiek ma 32 zęby (po 16 w żuchwie i w szczęce). Wśród nich wyróżnia się: 8 siekaczy, 4 kły, 8 zębów przedtrzonowych oraz 12 zębów trzonowych. Wśród zębów trzonowych znajdują się także 4 „ósemki”, które nie wyrastają u każdej osoby. Dzieci natomiast posiadają 20 zębów mlecznych.

Może Cię również zainteresować: profilaktyka i higiena jamy ustnej