Chirurgia stomatologiczna, podcięcie wędzidełka i inne

Chirurgia stomatologiczna zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych. Obejmuje m.in. podcinanie wędzidełka języka i podcięcie wędzidełka warg. Jej początki sięgają drugiej połowy XIX wieku, kiedy to stała się jedną z podspecjalności stomatologii, która wymaga przygotowania ogólnochirurgicznego. Obok ortodoncji jest jedną z dwóch specjalności stomatologicznych.

Jakie zabiegi wykonuje chirurg stomatolog?

 • ekstrakcje zębów,
 • • leczenie chorób gruczołów ślinowych, stawów skroniowo-żuchwowych, nowotworów łagodnych, ropni, przetok ustno-twarzowych, zespołów bólowych twarzoczaszki,
 • • odsłanianie zębów zatrzymanych w łuku,
 • podcięcie wędzidełka języka,
 • plastyka wędzidełka,
 • • operacje usunięcia torbieli twarzoczaszki,
 • • plastyka połączeń jamy ustnej z zatoką szczękową,
 • podcinanie wędzidełka warg,
 • • przygotowanie chirurgiczne jamy ustnej do leczenia protetycznego,
 • resekcje wierzchołka korzeni i hemisekcje,
 • • terapia ortopedyczna złamań zębów, wyrostków zębodołowych, szczęk i żuchwy,
 • • usuwanie włókniaków, nadziąślaków, mukoceli, brodawczaków i innych zmian błony śluzowej,
 • • zabiegi na zatoce szczękowej,
 • • zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej i implantoprotetyki stomatologicznej.

Na czym polega zabieg chirurgicznej ekstrakcji zębów?

To popularny zabieg, który jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Polega na nacięciu dziąsła w miejscu, gdzie usuwany jest ząb. Przy pomocy wiertła chirurg stomatologiczny zdejmuje blaszkę kostną, co pozwala na swobodny dostęp do zęba. Następnie jest on dzielony na kilka części i usuwany. Na koniec rana jest zaszywana, a szwy usuwane są po około siedmiu dniach.

Podcięcie wędzidełka, plastyka wędzidełka. Co jest wskazaniem i na czym polega zabieg?

Nisko przyczepione wędzidełko wargi górnej, a także jego przerost to przyczyna powstania diastemy prawdziwej. Jest to przerwa między górnymi jedynkami, która tworzy się na skutek rozsunięcia zębów. Wszelkie wady anatomiczne zarówno wędzidełka wargi górnej, jak i dolnej utrudniają czyszczenie zębów, przestrzeni międzyzębowych oraz jamy ustnej. Skutkuje to powstawaniem próchnicy, przewlekłym zapaleniem brodawki międzyzębowej, a także stanów zapalnych. Dlatego jest wskazaniem do zabiegu takiego jak podcięcie wędzidełka języka lub podcinanie wędzidełka warg.

Oprócz tego przerośnięte lub zbyt krótkie wędzidełko pociąga brodawkę międzyzębową. Powoduje to cofanie się dziąseł i odsłonięcie korzeni zębowych, a to jest niestety przyczyną poważnych problemów, takich jak rozchwianie zębów, co prowadzi do ich wypadania.

Źle ukształtowane wędzidełko powoduje wady wymowy, a jego przerost i nieprawidłowy przyczep skutkuje problemami z dopasowaniem aparatu ortodontycznego ruchomego, a także protezy lub całkowitą niemożnością jej stosowania. Podcięcie wędzidełka języka lub podcinanie wędzidełka warg jest zabiegiem, który może zniwelować ryzyko wystąpienia tych nieprawidłowości.

Kiedy wykonuje się podcięcie wędzidełka? Jak wygląda podcinanie wędzidełka?

Najczęstszym wskazaniem do zabiegu jest diastema, która ma szerokość większą niż 2 mm i utrzymuje się po wyrośnięciu czterech stałych siekaczy. Z tego powodu podcięcie wędzidełka wykonywane jest, gdy dziecko ma ok. 8 lat. Zdarza się, że w szczególnych wypadkach podcięcie wędzidełka jest wykonywane wcześniej.

Plastyka wędzidełka to zabieg mikrochirurgiczny, który przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Polega na podcięciu, a następnie przytwierdzeniu wędzidełka w pożądanej pozycji i miejscu. Szwy zdejmowane są po około siedmiu dniach od zabiegu.

Na czym polega zabieg resekcji?

Resekcja jest zabiegiem chirurgicznym, wykonywany również w znieczuleniu miejscowym. Główne wskazania do zabiegu to:

 • • perforacja na przestrzeni wierzchołka korzenia zęba podczas leczenia endodontycznego,
 • • złamane narzędzia endodontyczne w części przywierzchołkowej,
 • • złamanie przywierzchołkowej części korzenia zęba,
 • • zmiany zapalne przy wierzchołku korzenia zęba, których nie da się usunąć leczeniem kanałowym.

Zabieg wykonuje się również w przypadku zębów, które posiadają uzupełnienie protetyczne w postaci wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej. Gdy w okolicy wierzchołka korzenia powstanie zmiana zapalna, nie da się jej leczyć w inny sposób niż przez resekcję.

Sam zabieg polega na usunięciu wierzchołka korzenia zęba razem z przewlekłymi zmianami okołowierzchołkowymi. Szwy są zdejmowane po około siedmiu dniach. W niemal 100% przypadków zabieg pozwala zapobiec usunięciu zęba.

Na czym polega zabieg podnoszenia dna zatoki szczękowej?

Podnoszenie dna zatoki szczękowej ma za zadanie zwiększyć ilość tkanki kostnej w odcinku szczęki. Często bowiem zanik kości spowodowany utratą zęba, periodontopatią lub urazami, sprawia, że pozostała kość nie jest wystarczająca do uzupełnienia braków za pomocą implantów.

Wykonanie zabiegu polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego nad ubytkiem kostnym. Sztuczna kość jest umieszczana między dolną ścianą zatoki szczękowej a błoną śluzową wyściełającą zatokę. Po wykonaniu zabiegu konieczny jest czas na zintegrowanie się materiału kościozastępczego. Trwa to około dziewięciu miesięcy do momentu, w którym lekarz możne ostatecznie uzupełnić zęby.

Na czym polega zabieg kortykotomii?

Kortykotomia to zabieg chirurgiczny, wspomagający leczenie ortodontyczne. Ma za zadanie ułatwić przesuwanie się zębów. Najprościej mówiąc, polega na nacięciu blaszki kostnej w przestrzeni międzykorzeniowej.

Na czym polega zabieg regeneracji kości?

Regeneracja kości polega na wytworzeniu tkanki kostnej, która jest potrzebna do wykonania prac implantologicznych, czyli na umieszczeniu w rekonstruowanej części materiału kościozastępczego, a także pokrycie go specjalną błoną zaporową. Sprawi to, ze regenerowany obszar będzie zabezpieczony przed wrastaniem tkanek miękkich.

Po upływie kilku miesięcy materiał przebudowuje się, stając się własną tkanką kostną pacjenta. Dzięki temu z powodzeniem można w nią wtedy wprowadzić implanty stomatologiczne. W przebiegającym procesie materiał kościozastępczy pełni funkcję rusztowania dla regeneracji kostnej, a także procesu przebudowy kości własnej pacjenta.

Podsumowując najpopularniejsze zabiegi chirurgii stomatologicznej to podcinanie wędzidełka języka, podcinanie wędzidełka warg i inne typu plastyka wędzidełka. Ponadto kortykotomia, regeneracja kości zębów, podnoszenia dna zatoki szczękowej czy resekcja i ekstrakcja zęba.

Chirurgia stomatologiczna

Skorzystaj z naszych usług